ผักชีลาว
KC Fresh
ปกตแพ็คละ 15 บาท แพ็คละ 12 บาท
(ตั้งแต่ 03 - 09 มีนาคม 2559)
   
ยอดคะน้าไทย
ผักพอเพียง
ปกติแพ็คละ 27 บาท แพ็คละ 25 บาท
(ตั้งแต่ 03 - 09 มีนาคม 2559)
   
มะเขือเทศท้อ
T&J ผักสด,วีรชาติ
ปกติแพ็คละ 65 บาท แพ็คละ 60 บาท
(ตั้งแต่ 03 - 09 มีนาคม 2559)
   
ทรีโอซาลาโนวา สลัดมิกซ์100 กรัม
Super Fresh
ปกติแพ็คละ 69 บาท แพ็คละ 65 บาท
(ตั้งแต่ 03 - 09 มีนาคม 2559)
   
สลัดทูน่าแซ่บ, สลัดครันชี่ 130 กรัม
Super Fresh
ปกติแพ็คละ 72 บาท แพ็คละ 65 บาท
(ตั้งแต ่03 - 09 มีนาคม 2559 )
   
เฮิร์บบัลสลัดมิกซ์ 100 กรัม
Super Fresh
ปกติแพ็คละ 72 บาท แพ็คละ 69 บาท
(ตั้งแต่ 03 - 09 มีนาคม 2559)
   
เบบี้ลีฟสลัดมิกซ์ 100 กรัม
Super Fresh
ปกติแพ็คละ 72 บาท ซื้อ 1 แถม 1
(ตั้งแต่ 26 ก.พ. - 04 มี.ค. 59)