ชุดหมูชาบูคูโรบุตะปาร์ตี้เซ็ท 800 กรัม
CP Butcher
ปกตชุดละ 579 บาท ชุดละ 415 บาท
(ตั้งแต่ 1 - 15 พ.ย.61)
**เฉพาะสาขาพระราม9,สะพานสูง, ศูนย์ราชการ, ม.เกษตร
   
ชุดหมูชาบูชาบูปาร์ตี้เซ็ท 800 กรัม
CP Butcher
ปกตชุดละ 399 บาท ชุดละ 299 บาท
(ตั้งแต่ 1 - 15 พ.ย.61)
**เฉพาะสาขาพระราม9,สะพานสูง, ศูนย์ราชการ, ม.เกษตร
   
หมูบดอนามัย (ตักขาย)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 260 บาท ก.ก. ละ 199 บาท
(ตั้งแต่ 1 - 15 พ.ย.61)
**เฉพาะสาขาพระราม9,สะพานสูง, ศูนย์ราชการ, ม.เกษตร
   
หมูบดอนามัยปรุงรส (ตักขาย)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 290 บาท ก.ก. ละ 255 บาท
(ตั้งแต่ 1 - 15 พ.ย.61)
**เฉพาะสาขาพระราม9,สะพานสูง, ศูนย์ราชการ, ม.เกษตร
   
สันในไก่อนามัย (ตักขาย)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 200 บาท ก.ก. ละ 159 บาท
(ตั้งแต่ 1 - 15 พ.ย.61)
**เฉพาะสาขาพระราม9,สะพานสูง, ศูนย์ราชการ, ม.เกษตร
   
คูโรบูตะสะโพกสไลด์ (กก.)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 390 บาท ก.ก. ละ 265บาท
(ตั้งแต่ 1 - 15 พ.ย.61)
**เฉพาะสาขาพระราม9,สะพานสูง, ศูนย์ราชการ, ม.เกษตร
   
คูโรบูตะ หมูสามชั้นสไลด์ชาบู ชาบู (ตักขาย)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 400 บาท ก.ก. ละ 349 บาท
(ตั้งแต่ 1 - 15 พ.ย.61)
**เฉพาะสาขาพระราม9,สะพานสูง, ศูนย์ราชการ, ม.เกษตร
   
คูโรบูตะ สันนอกหมูชาบู ชาบู (ตักขาย)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 540 บาท ก.ก. ละ 519 บาท
(ตั้งแต่ 1 - 15 พ.ย.61)
**เฉพาะสาขาพระราม9,สะพานสูง, ศูนย์ราชการ, ม.เกษตร