แฟรงค์เฟอร์เตอร์ไก่ 155 กรัม
CP
ปกติขีดละ 40 บาท แพ็คละ 38 บาท
(ตั้งแต่ 5 - 18 ต.ค.60)
** สาขาที่ร่วมรายการ พระราม9
   
มินิคอกเทลมิสเตอร์ (ตักขาย)
CP
ปกติขีดละ 32.50 บาท ขีดละ 29 บาท
(ตั้งแต่ 5 - 18 ต.ค.60)
** สาขาที่ร่วมรายการ พระราม9
   
คอกเทลรมควัน (ตักขาย)
CP
ปกติขีดละ 40.50 บาท ขีดละ 38 บาท
(ตั้งแต่ 5 - 18 ต.ค.60)
** สาขาที่ร่วมรายการ พระราม9
   
เบคอนบาบีคิวเหลี่ยม 165ก.
CP Butcher
ปกติแพ็คละ 99 บาท ซื้อ 1 แถม1สินค้าแถมพันกับสินค้าขาย
(ตั้งแต่ 5 - 18 ต.ค.60 จนกว่าสินค้าจะหมด)
**(ยกเว้น สีลม, เสือป่า2, ชั่งหัวมัน)
   
คูโรบูตะไส้กรอกหมูบราทเวิร์ส
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 490 บาท ก.ก. ละ 399 บาท
(ตั้งแต่ 1 - 15 ต.ค.60)
**เฉพาะสาขาพระราม9, หัวหิน1, สะพานสูง, ศูนย์ราชการ, ม.เกษตร
   
สเต็กไก่สไปซี่ (ตักขาย)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 290 บาท ก.ก. ละ 249 บาท
(ตั้งแต่ 1 - 15 ต.ค.60)
**เฉพาะสาขาพระราม9, สาขาสะพานสูง, สาขา ม.เกษตร,
    สาขาศูนย์ราชการ, สาขาหัวหิน 1
   
สเต็กไก่กระเทียมพริกไทย (ตักขาย)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 290 บาท ก.ก. ละ 249 บาท
(ตั้งแต่ 1 - 15 ต.ค.60)
**เฉพาะสาขาพระราม9, สาขาสะพานสูง, สาข ม.เกษตร,
    สาขาศูนย์ราชการ, สาขาหัวหิน 1
   
หมูดำคูโรบุตะ สันคอสเต็ก (ตักขาย)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 650 บาท ก.ก. ละ 590 บาท
(ตั้งแต่ 1 - 15 ต.ค.60)
**เฉพาะสาขาพระราม9, หัวหิน1, สะพานสูง, ศูนย์ราชการ, ม.เกษตร
   
หมูดำคูโรบุตะ พอร์คช็อปสเต็ก (ตักขาย)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 590 บาท ก.ก. ละ 499 บาท
(ตั้งแต 1 - 15 ต.ค.60)
**เฉพาะสาชาพระราม9, หัวหิน1, สะพานสูง, ศูนย์ราชการ, ม.เกษตร
   
อกไก่ลอกหนังอนามัย (ตักขาย)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 200 บาท ก.ก. ละ 179 บาท
(ตั้งแต่ 1 - 15 ต.ค.60)
**เฉพาะสาขาพระราม9, สาขาสะพานสูง, สาขา ม.เกษตร,
    สาขาศูนย์ราชการ, สาขาหัวหิน 1
   
หมูบดอนามัย (ตักขาย)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 260 บาท ก.ก. ละ 179 บาท
(ตั้งแต่ 1 - 15 ต.ค.60)
**เฉพาะสาขาพระราม9, หัวหิน1, สะพานสูง, ศูนย์ราชการ, ม.เกษตร
   
คูโรบูตะ หมูสามชั้นสไลด์ชาบู ชาบู (ตักขาย)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 540 บาท ก.ก. ละ 489 บาท
(ตั้งแต่ 1 - 15 ต.ค.60)
**เฉพาะสาชาพระราม9, หัวหิน1, สะพานสูง, ศูนย์ราชการ, ม.เกษตร
   
คูโรบูตะ สันนอกหมูชาบู ชาบู (ตักขาย)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 540 บาท ก.ก. ละ 489 บาท
(ตั้งแต่ 1 - 15 ต.ค.60)
**เฉพาะสาชาพระราม9, หัวหิน1, สะพานสูง, ศูนย์ราชการ, ม.เกษตร