หมูดำคูโรบุตะ พอร์คช็อปสเต็ก (ตักขาย)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 590 บาท ก.ก. ละ 499 บาท
(ตั้งแต 1-15 ก.ค.60)
**เฉพาะสาชาพระราม9, หัวหิน1, สะพานสูง, ศูนย์ราชการ, ม.เกษตร
   
หมูบดอนามัยปรุงรส (ตักขาย)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 290 บาท ก.ก. ละ 255 บาท
(ตั้งแต่ 1-15 ก.ค.60)
**เฉพาะสาชาพระราม9, หัวหิน1, สะพานสูง, ศูนย์ราชการ, ม.เกษตร
   
อกไก่ลอกหนังอนามัย (ตักขาย)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 220 บาท ก.ก. ละ 179 บาท
(ตั้งแต่ 1-15 ก.ค.60)
**เฉพาะสาขาพระราม9, สาขาสะพานสูง, สาขา ม.เกษตร,
    สาขาศูนย์ราชการ, สาขาหัวหิน 1
   
หมูบดอนามัย (ตักขาย)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 260 บาท ก.ก. ละ 179 บาท
(ตั้งแต่ 1-15 ก.ค.60)
**เฉพาะสาขาพระราม9, หัวหิน1, สะพานสูง, ศูนย์ราชการ, ม.เกษตร
   
คูโรบูตะ สันนอกหมูชาบู ชาบู (ตักขาย)
CP Butcher
ปกติ ก.ก. ละ 540 บาท ก.ก. ละ 499 บาท
(ตั้งแต่ 1-15 ก.ค.60)
**เฉพาะสาชาพระราม9, หัวหิน1, สะพานสูง, ศูนย์ราชการ, ม.เกษตร
   
แฟรงค์เฟอร์เตอร์ไก่ (ตักขาย)
ชีสซอสเซจ Bucher 120g. (ตักขาย) แฮมเบคอนซอสเซจ (ตักขาย)
CP
ปกติแพ็คละ 48 บาท แพ็คละ 42 บาท
(ตั้งแต่ 1 - 15 ก.ค.60)
 
   

ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ี้์,
ไส้กรอกพันเบคอน ,
อเมริกันฮอทดอก,
ไส้กรอกหมูกระเทียมพริกไทยพันเบคอน

S&P
ปกติแพ็คละ 80 บาท แพ็คละ 68 บาท
(ตั้งแต่ 1 - 31 ก.ค.60)
**ยกเว้นสาขาเสือป่า2 และสาขาสีลม
   
แฮมหมู
CP
ปกติแพ็คละ 550 บาท ไส้กรอกคอกเทล 150g. 1 แพ็ค (สินค้าแถมพันสินค้าขาย)
(ตั้งแต่ 1 - 31 ก.ค.60 (จนกว่าสินค้าจะหมด))
**ยกเว้นสาขาเสือป่า2 และสาขาสีลม