ลองกอง
ปกติ ก.ก. ละ 89 บาท ก.ก. ละ 79บาท
(ตั้งแต่ 11 - 17 มิ.ย. 63 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
ลิ้นจี่จักรพรรดิ์
ปกติ ก.ก. ละ 155 บาท ก.ก. ละ 139 บาท
(ตั้งแต่ 11 - 17 มิ.ย. 63 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
อะโวคาโด
ปกติลูกละ 99 บาท ลูกละ 89 บาท
(ตั้งแต่11 - 17 มิ.ย. 63 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
แอปเปิ้ลเอ็นวี
ปกติลูกละ 85 บาท ลูกละ 79 บาท
(ตั้งแต่ 11 - 17 มิ.ย. 63 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
แอปเปิ้ลคิคุ พรีเมียม
ปกติลูกละ 35 บาท ลูกละ 29 บาท
(ตั้งแต่ 11 - 17 มิ.ย. 63 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
แอปเปิ้ลแอมโบรเซีย พรีเมียม #80
ปกติลูกละ 35 บาท ลูกละ 29 บาท
(ตั้งแต่ 11 - 17 มิ.ย. 63 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
แอปเปิ้ลแอมโบรเซีย พรีเมียม #32
ปกติลูกละ 49 บาท ลูกละ 45 บาท
(ตั้งแต่ 11 - 17 มิ.ย. 63 หรือจนกว่าสินค้าหมด)