บลูเบอรี่ (แพ็ค)
ปกติแพ็คละ 75 บาท แพ็คละ 59 บาท
(ตั้งแต่ 27 ก.ย. - 3 61 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
องุ่นดำไร้เมล็ด
ปกติ ก.ก.ละ 399 บาท ก.ก.ละ 389 บาท
(ตั้งแต่ 27 ก.ย. - 3 61 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
องุ่นแดงไร้เมล็ด
ปกติ ก.ก.ละ 419 บาท ก.ก.ละ 389 บาท
(ตั้งแต่ 27 ก.ย. - 3 61 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
องุ่นเขียวไร้เมล็ด
ปกติ ก.ก.ละ 419 บาท ก.ก.ละ 389 บาท
(ตั้งแต่ 27 ก.ย. - 3 61 หรือจนกว่าสินค้าหมด)