มะม่วงน้ำดอกไม้สุก
ปกติ ก.ก. ละ 169 บาท ก.ก. ละ 139 บาท
(ตั้งแต่ 27 ก.พ. - 4 มี.ค. 63 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
สตรอเบอรี่ (โครงการหลวง่)
ปกติแพ็คละ 75 บาท แพ็คละ 55 บาท
(ตั้งแต่ 27 ก.พ. - 4 มี.ค. 63 หรือจนกว่าสินค้าหมด)