ส้มแมนดาริน (นอก)
ปกติ ก.ก. ละ 119 บาท ก.ก. ละ 109 บาท
(ตั้งแต่ 20 - 26 ก.พ. 63 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
สาลี่หิมะเกาหลี
ปกติลูกละ 239 บาท ลูกละ 219 บาท
(ตั้งแต่ 20 - 26 ก.พ. 63 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
ทับทิม(อินเดีย)
ปกติ ก.ก. ละ 89 บาท ก.ก. ละ 85 บาท
(ตั้งแต่ 20 - 26 ก.พ. 63 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
เชอรี่แดงชิลี
ปกตกก.ละ 1190 บาท กก.ละ 1090 บาท
(ตั้งแต่20 - 26 ก.พ. 63 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
องุ่นแดงมีเมล็ด
ปกติ ก.ก.ละ 169 บาท ก.ก.ละ 159 บาท
(ตั้งแต่ 20 - 26 ก.พ. 63 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
ส้มนาเวล
ปกติ ก.ก. ละ 119 บาท ก.ก. ละ 99 บาท
(ตั้งแต่ 20 - 26 ก.พ. 63 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
สตรอเบอรี่ KOREA (แพ็ค 330 กรัม)
ปกติแพ็คละ 339 บาท แพ็คละ 319 บาท
(ตั้งแต่ 20 - 26 ก.พ. 63 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
องุ่นเขียวไร้เมล็ด
ปกติ ก.ก.ละ 439 บาท ก.ก.ละ 389 บาท
(ตั้งแต่ 20 - 26 ก.พ. 63 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
องุ่นแดงไร้เมล็ด
ปกติ ก.ก.ละ 439 บาท ก.ก.ละ 389 บาท
(ตั้งแต่ 20 - 26 ก.พ. 63 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
ส้มโชกุนไร่กำนันจุล #5 (แพ็ค)
ปกติแพ็คละ 169 บาท แพ็คละ155 บาท
(ตั้งแต่20 - 26 ก.พ. 63 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
สตรอเบอรี่ (โครงการหลวง่)
ปกติแพ็คละ 89 บาท แพ็คละ 75 บาท
(ตั้งแต่ 20 - 26 ก.พ. 63 หรือจนกว่าสินค้าหมด)