มะปรางหวานนครนายก(เสฐียร)
ปกติ ก.ก. ละ 379 บาท ก.ก. ละ 320 บาท
(ตั้งแต่ 29 มี.ค. - 4 เม.ย. 61 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
มะยงชิดนครนายก(เสฐียร)
ปกติ ก.ก. ละ 379 บาท ก.ก. ละ 320 บาท
(ตั้งแต่ 29 มี.ค. - 4 เม.ย. 61 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
มะยงชิด
ปกติ ก.ก. ละ 379 บาท ก.ก. ละ 320 บาท
(ตั้งแต่ 29 มี.ค. - 4 เม.ย. 61 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
องุ่นเขียวไร้เมล็ด
ปกติ ก.ก.ละ 329 บาท ก.ก.ละ 289 บาท
(ตั้งแต่ 29 มี.ค. - 4 เม.ย. 61 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
องุ่นแดงไร้เมล็ด (ออสเตรเลีย)
ปกติ ก.ก.ละ 329 บาท ก.ก.ละ 269 บาท
(ตั้งแต่ 29 มี.ค. - 4 เม.ย. 61 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
องุ่นดำไร้เมล็ด
ปกติ ก.ก.ละ 329 บาท ก.ก.ละ 269 บาท
(ตั้งแต่ 29 มี.ค. - 4 เม.ย. 61 หรือจนกว่าสินค้าหมด)