แอปเปิ้ลแอมโบรเซีย พรีเมียม #40
ปกติลูกละ 75 บาท ลูกละ 49 บาท
(ตั้งแต่ 17 - 23 ส.ค. 60 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
ส้มแมนดาริน (ออสเตรเลีย)
ปกติ ก.ก. ละ 169 บาท ก.ก. ละ 159 บาท
(ตั้งแต่ 17 - 23 ส.ค. 60 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
สาลี่หิมะ
ปกติลูกละ 45 บาท ลูกละ 39 บาท
(ตั้งแต่ 17 - 23 ส.ค. 60 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
ส้มแมนดารินไร้เมล็ด
ปกติ ก.ก. ละ 129 บาท ก.ก. ละ 109 บาท
(ตั้งแต่ 17 - 23 ส.ค. 60 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
สาลี่น้ำผึ้ง
ปกติ ก.ก. ละ 69 บาท ก.ก. ละ 59 บาท
(ตั้งแต่ 17 - 23 ส.ค. 60 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
มะม่วงเขียวมรกต
ปกติ ก.ก. ละ 75 บาท ก.ก. ละ 69 บาท
(ตั้งแต่ 17 - 23 ส.ค. 60 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
มะม่วงอกร่องสุก
ปกติ ก.ก. ละ 139 บาท ก.ก. ละ 129 บาท
(ตั้งแต่ 17 - 23 ส.ค. 60 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
มะม่วงมันเดือนเก้า
ปกติ ก.ก. ละ 85 บาท ก.ก. ละ 65 บาท
(ตั้งแต่ 17 - 23 ส.ค. 60 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
มะพร้าวเผา
ปกติลูกละ 39 บาท ลูกละ 35 บาท
(ตั้งแต่ 17 - 23 ส.ค. 60 หรือจนกว่าสินค้าหมด)