แอปเปิ้ลทอง(ญี่ปุ่น) พรีเมียม
ปกติลูกละ 185 บาท ลูกละ 175 บาท
(ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 60 - 10 ม.ค. 61 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
แอปเปิ้ลบูทู(ญี่ปุ่น) พรีเมียม
ปกติลูกละ 189 บาท ลูกละ 175 บาท
(ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 60 - 10 ม.ค. 61 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
แอปเปิ้ลแอมโบรเซีย พรีเมียม #80
ปกติลูกละ 49 บาท ลูกละ 45 บาท
(ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 60 - 10 ม.ค. 61 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
แอปเปิ้ลฟูจิ พรีเมียม #113
ปกติลูกละ 25 บาท ลูกละ 23 บาท
(ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 60 - 10 ม.ค. 61 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
สาลี่ทอง
ปกติลูกละ 39 บาท ลูกละ 35 บาท
(ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 60 - 10 ม.ค. 61 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
สาลี่หิมะ
ปกติลูกละ 39 บาท ลูกละ 35 บาท
(ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 60 - 10 ม.ค. 61 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
แอปเปิ้ลฟูจิ พรีเมียม
ปกติลูกละ 39 บาท ลูกละ 35 บาท
(ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 60 - 10 ม.ค. 61 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
เชอรี่แดง
ปกติ ก.ก. ละ 950 บาท ก.ก. ละ 890 บาท
(ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 60 - 10 ม.ค. 61 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
แอปเปิ้ลเขียว พรีเมียม #113
ปกติลูกละ 22 บาท ลูกละ 20 บาท
(ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 60 - 10 ม.ค. 61 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
แอปเปิ้ลแดง พรีเมียม #36
ปกติลูกละ 39 บาท ลูกละ 33 บาท
(ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 60 - 10 ม.ค. 61 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
แอปเปิ้ลกาล่า พรีเมียม
ปกติลูกละ 39 บาท ลูกละ 35 บาท
(ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 60 - 10 ม.ค. 61 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
กล้วยไข่ (หวี)
(Mr.Fruit)
ปกติหวีละ 49 บาท หวีละ 45 บาท
(ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 60 - 10 ม.ค. 61 หรือจนกว่าสินค้าหมด)