พุทราหวาน
ปกติ ก.ก. ละ 299 บาท ก.ก. ละ 259 บาท
(ตั้งแต่ 8 - 14 ต.ค. 63 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
มะม่วงมันเดือนเก้า
ปกติ ก.ก. ละ 75 บาท ก.ก. ละ 69 บาท
(ตั้งแต่ 8 - 14 ต.ค. 63 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
ลองกอง
ปกติ ก.ก. ละ 109 บาท ก.ก. ละ 69บาท
(ตั้งแต่ 8 - 14 ต.ค. 63 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
มะม่วงเขียวเสวย
ปกติ ก.ก. ละ 179 บาท ก.ก. ละ 169 บาท
(ตั้งแต่ 8 - 14 ต.ค. 63 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
มะม่วงแก้วขมิ้น
ปกติ ก.ก. ละ 79 บาท ก.ก. ละ 69 บาท
(ตั้งแต่ 8 - 14 ต.ค. 63 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
โครงการหลวง อะโวคาโดพิงค์เคอตัน (แพ็ค 500 กรัม)
ปกติแพ็คละ 109 บาท แพ็คละ 99 บาท
(ตั้งแต่ 8 - 14 ต.ค. 63 หรือจนกว่าสินค้าหมด)