องุ่นดำไร้เมล็ด (อเมริกา)
ปกติ ก.ก.ละ 399 บาท ก.ก.ละ 299 บาท
(ตั้งแต่ 19 - 25 ต.ค. 60 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
แก้วมังกร
ปกติ ก.ก. ละ 79 บาท ก.ก. ละ 69 บาท
(ตั้งแต่ 19 - 25 ต.ค. 60 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
มะพร้าวอ่อน
ปกติลูกละ 45 บาท ลูกละ 39 บาท
(ตั้งแต่ 19 - 25 ต.ค. 60 หรือจนกว่าสินค้าหมด)
   
มะละกอฮอลแลนด์
ปกติ ก.ก. ละ 69 บาท ก.ก. ละ 59 บาท
(ตั้งแต่ 19 - 25 ต.ค. 60 หรือจนกว่าสินค้าหมด)