เห็ดเออรินจิ(200g.)เห็ดเข็มทอง (100g.)Spring Mix (120g.)