แอปเปิ้ลแอมโมเซีย พรีเมียมกีวี่เขียว (นิวซีแลนด์)ร็อกเก็ต (100g.)สตรอเบอรี่อเมริกา (450 กรัม)แอปเปิ้ลเขียว พรีเมียม #120แอปเปิ้ลบรีส พรีเมียม #150ส้มสายน้ำผึ้งถุงพลาสติกใสคละส้มสายน้ำผึ้งตราตะวัน #60 (6x12)แอปเปิ้ลแจ๊ส พรีเมียม