ผักและผลไม้สด กินอย่างไร ให้ปลอดภัยจากยาฆ่าแมลง [5 January 2012 at 5:03pm]
ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ คุณคงทราบดีว่า “อาหาร” เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง และการดูแลสุขภาพตามแนวธรรมชาติบำบัดซึ่งแพทย์และนักวิชาการหลายท่านยอมรับว่า การกินผักและผลไม้มากๆ จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยง ...

สารกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีน [29 December 2011 at 5:01pm]
สารกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีน(Organochlorine Insecticides) เป็นสารกำจัดแมลงที่มีสูตรโครงสร้าง ออร์กาโนคลอรีน(Organochlorine) หรือ คลอริเนเตตไฮโดรคาร์บอน(Chlorinated hydrocarbons) ที่มีธาตุไฮโดรเจน คาร์บอนและคลอรีน รวมอยู่ในสูตร ...

สารกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต [22 December 2011 at 5:01pm]
สารกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต เป็นสารอินทรีย์ที่มีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบสำคัญ ความเป็นพิษของสารกำจัดแมลงในกลุ่มนี้จะแตกต่างกัน แม้ว่าจะมีกลไกการออกฤทธิ์เหมือนกัน โดยทั่วไปแล้วความเป็นพิษมากหรือน้อยของสารกำจัดแมลง หรือสารพิษใดๆ ...

อาหารปนเปื้อนยาฆ่าแมลง [15 December 2011 at 4:07pm]
ยาฆ่าแมลงเป็นคำที่ชาวบ้านคุ้นหูกันมากกว่า คำว่า "สารกำจัดศัตรูพืช" ศัตรูของพืชนั้นมีมากมายทีเดียว ได้แก่ แมลงวัน ด้วง หนู เชื้อรา ไวรัส วัชพืช เป็นต้น ยาฆ่าแมลงชนิดที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ขึ้น ล้วนเป็นอันตราย...

ผลกระทบของยากำจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพ [8 December 2011 at 10:24pm]
สารเคมีที่ใช้กำจัดศัตรูพืชถูกออกแบบมาให้ใช้กำจัดพืชหรือสัตว์หรือแมลงที่เป็นภัยต่อพืช สารเคมีเหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อกำจัดแมลง กำจัดวัชพืช หรือกำจัดเชื้อรา ซึ่งจะขอเรียกกลุ่มสารเคมีเหล่านี้โดยรวมว่า “ยาฆ่าแมลง (pesticides)” ...