แนะเลือกบริโภค น้ำส้มเกล็ดหิมะ

น้ำส้มเกล็ดหิมะตามท้องตลาดมีทั้งแบบตักขายตามรถเข็น และขายแบบแก้วที่ซีลด้วยพลาสติกปิดสนิท น้ำส้มเกล็ดหิมะมีรสเปรี้ยวอมหวาน ดื่มแล้วช่วยดับกระหายพร้อมให้ความสดชื่น

น้ำส้มเกล็ดหิมะผลิตจากน้ำส้มที่คั้นสด ผสมเกลือ น้ำเชื่อม กรดมะนาว น้ำเปล่า น้ำแข็ง แต่งสี กลิ่นรส หรือผู้ผลิตบางรายใช้น้ำส้มเข้มข้น มาผลิตเป็นน้ำส้มเกล็ดหิมะ และอาจเติมสีผสมอาหารลงไปด้วย แม้สีผสมอาหารสังเคราะห์บางชนิด จะได้รับอนุญาตให้ใช้ในอาหารและเครื่องดื่มได้ก็ตาม แต่ควรใช้ในปริมาณตามที่กำหนดและเหมาะสม

เพราะหากผู้บริโภคได้รับเข้าสู่ร่างกายปริมาณที่มากหรือบ่อยครั้งก็ก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น สีจะไปเคลือบเยื่อบุกระเพาะอาหารและลำไส้ ทำให้น้ำย่อยอาหารออกมาไม่สะดวก อาหารย่อยยาก ท้องอืด ท้องเฟ้อ และขัดขวางการดูดซึมอาหาร

นอกจากนั้น สีผสมอาหารสังเคราะห์ยังมีโลหะหนัก เช่น แคดเมียม ตะกั่ว สารหนู ปรอท โครเมียม ปะปนอยู่ด้วย แม้ได้รับในปริมาณเล็กน้อย แต่บ่อยครั้งสีจะสะสมในร่างกายและทำให้เกิดอันตรายได้เช่นกัน

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 281 (พ.ศ. 2547) เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร กำหนดให้ใช้สีผสมอาหาร สีตาร์ตราซีน, สีซันเซ็ต เยลโลว์, เอ็ฟซีเอ็ฟ และสีปองโซ 4 อาร์ ในเครื่องดื่มได้ไม่เกิน 70 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

วันนี้สถาบันอาหารได้สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำส้มเกล็ดหิมะจำนวน 5 ตัวอย่าง ในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสีผสมอาหารสังเคราะห์ที่ให้สีเหลืองหรือส้ม ในน้ำส้มเกล็ดหิมะ 3 ชนิด คือ สีตาร์ตราซีน สีซันเซ็ต เยลโลว์ เอ็ฟซีเอ็ฟ และสีปองโซ 4 อาร์

ผลปรากฏว่า พบการใช้สีผสมอาหารสังเคราะห์ในน้ำส้มเกล็ดหิมะทั้ง 5 ตัวอย่าง ปริมาณที่แตกต่างกัน ขอแนะนำว่า ผู้ผลิตควรใช้สีผสมอาหารสังเคราะห์ในปริมาณตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น หรือเลือกใช้สีธรรมชาติเพื่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
    • หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ