Golden Place  
 
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563
 
หน้าหลัก ประวัติบริษัท สินค้าและบริการ การตรวจสอบสารพิษ รายการสมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
           
 
สวัสดิการ
   
 
 ตำแหน่งงาน
 สวัสดิการสวัสดิการ
1. เงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษ
2. เงินช่วยเหลือพิเศษ
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. เบี้ยขยัน
5. ชุดฟอร์มพนักงาน
6. ค่ารักษาพยาบาล
7. ตรวจสุขภาพ/สมรรถภาพประจำปี
8. ของเยี่ยมพนักงาน
9. เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
10. วันลาพักร้อน
11. งานเลี้ยงประจำปี