Golden Place  
 
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562
 
หน้าหลัก ประวัติบริษัท สินค้าและบริการ การตรวจสอบสารพิษ รายการสมาชิก ติดต่อเรา สมัครงาน
           
 
สวัสดิการ
   
 
 ตำแหน่งงาน
 สวัสดิการ



สวัสดิการ
1. เงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษ
2. เงินช่วยเหลือพิเศษ
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. เบี้ยขยัน
5. ชุดฟอร์มพนักงาน
6. ค่ารักษาพยาบาล
7. ตรวจสุขภาพ/สมรรถภาพประจำปี
8. ของเยี่ยมพนักงาน
9. เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
10. วันลาพักร้อน
11. งานเลี้ยงประจำปี