ฮ่อยจ๊อ เนื้อก้อนน้ำเบอร์รี่รวม ดอยคำกล้วยตากโดมพาราโบล่า