ลิ้นจี่จักรพรรดิ์กระท้อนหวานกีวี่ทองส้มสายน้ำผึ้งตราตะวันสาลี่ทองสตรอเบอรี่อเมริกา (450 กรัม)แอปเปิ้ลเขียว พรีเมียม #120แอปเปิ้ลบรีส พรีเมียม #150ส้มสายน้ำผึ้งตราตะวัน #60 (6x12)