ลิ้นจี่จักรพรรดิ์



กระท้อนหวาน



กีวี่ทอง



ส้มสายน้ำผึ้งตราตะวัน



สาลี่ทอง



สตรอเบอรี่อเมริกา (450 กรัม)



แอปเปิ้ลเขียว พรีเมียม #120



แอปเปิ้ลบรีส พรีเมียม #150



ส้มสายน้ำผึ้งตราตะวัน #60 (6x12)