เมจิโยเกิร์ตคงตัวรสน้ำผึ้ง
หมวด : Beverage
รายละเอียด : เป็นโยเกิรต์ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยการหมักเชื้อจุลินทรีย์ในถ้วยโยเกิร์ตภายใต้การควบคุมอุณภูมิที่เหมาะสม จึงได้โยเกิร์ตเนื้อเนียนสวย คงตัว น่ารับประทานอีกรูปแบบหนึ่ง ของโยเกิรต์