โบโลน่าหมูพริก 200 กรัม CP
หมวด : Meat
รายละเอียด : สด สะอาด ปลอดภัย ผ่านการรับรองจาก GMP HACCCP ISO 9002 อาหารปลอดภัย Food Safety กระทรวงสาธารณสุข