ปีกบนไก่ S-Pure
หมวด : -
รายละเอียด : สด สะอาด ปลอดภัย ไม่มียาปฏิชีวนะ ไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดง ไม่ใช้สารเคมีเร่งการเจริญเติบโต ไม่สารเคมียับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรา ไม่มีพยาธิ ไม่มีจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย