ตับหมู
หมวด : -
รายละเอียด : ทานแล้วมีประโยชน์เพราะในตับมีธาตุเหล็ก ซึ่งเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเม็ดเลือดแดง