เห็ดเออรินจิ
หมวด : Vegetable
รายละเอียด : มีคุณค่าทางโภชนาการสูงใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์ มีโปรตีน และมีคลอเรสเตอรอลต่ำ ป้องกันการก่อตัวของเซลล์มะเร็ง