หมูบด CP
หมวด : Meat
รายละเอียด : เนื้อสุกรอนามัยของซีพีเป็นสุกรปลอดสาร เพราะผ่านการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล