หมูบด A 400 กรัม S-Pure
หมวด : -
รายละเอียด : เป็นหมูปลอดสารพิษ แตกต่างจากการเลี้ยงทั่วไป โดยทำให้ปลอดจากโรค หรือกลุ่มของโรคที่เฉพาะเจาะจง ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการผลิตหมู และด้วยเทคนิคการจัดการดังกล่าว จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ สารเร่งเนื้อแดง และสารเร่งการเจริญเติบโตในช่วงการเลี้ยงขุน ทำให้เนื้อหมู SPF ปราศจากสารตกค้างที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค