น้ำข้าวกล้องงอกผสมธัญพืช 5 ชนิด
หมวด : Beverage
รายละเอียด : น้ำข้าวกล้องงอก จะมีสารกาบา สามารถรักษาโรคเกี่ยวกับประสาท ความดันโลหิต นอนไม่หลับ อัลไซด์เมอร์ โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท