กุ้งแชบ๊วย M (40-50 ตัว/กก.)
หมวด : -
รายละเอียด : เป็นกุ้งธรรมชาติ เติบโตในทะเล