ไข่กล่อง CP แพ็ค 4
หมวด : -
รายละเอียด : สด สะอาด ปลอดภัย ผ่านการรับรองจาก GMP HACCCP ISO 9002 อาหารปลอดภัย Food Safety กระทรวงสาธารณสุข