ข้าวหอมมะลิแดงคุณข้าว
หมวด : Process
รายละเอียด : คุณค่าจากธรรมชาติ ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพาะปลูกโดยใช้สารอาหารจากธรรมชาติ ปราศจากจากสารเคมีและสารพิษ