ซีอิ๊วขาวกู๊ดไลฟ์
หมวด : Process
รายละเอียด : ซีอิ๋วลดโซเดียม พัฒนาสูตรโดย สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล คำเตือน ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและโรคหัวใจมีความผิดปกติของระดับโพแทสเซียมในเลือด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนบริโภค